TIN TỨC

Giờ học tiếng Nhật

Giờ học nông nghiêp (trồng nấm)

Buổi dã ngoại của TTS

Bài thể dục cuối giờ