Phòng Tuyển sinh XKLĐ

1. Trưởng phòng: Lê Văn Dũng

2. Cán bộ hồ sơ: Uông Thị Hạnh

3. Cán bộ TS: Nguyễn Văn Sáng

4. Cán bộ tuyển sinh: Nguyễn Công vụ