Một vài hình ảnh hoạt động trường CĐ Thăng Long nhân ngày 20-11-2018

chúc mừng anh Thắng được CP Nhật tặng huân chương 13467fc99072702c2963 các thế hệ lãnh đạo Trường chúc mừng anh Thắng được CP Nhật tặng huân chương fc059907d2b732e96ba6 Hội thảo về Trường CĐ Thăng Long VN chào mừng 20-11-2018 Giao lưu VN 20-11-2018  IMG20181119171006 B612_20181119_101023_677Hội thảo