Phòng Tài chính-Kế toán

1. Trưởng phòng- Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Kế toán trường CĐ Thăng Long: Đinh Thị Vân

3. Kế toán: Lê Thị Tuyết