Đoàn TTS Nhật Bản xuất cảnh 17-4-2018

đoàn TTS xc 17-4-2018TTS xuất cảnh tối 17-4-2018

Tối 17-4-2018. Công ty cùng các gia đình làm lễ tiễn chân 11 nam TTS Nhật Bản lên đường tại sân bay Nội Bài