DANH SÁCH TTS NHẬT XUẤT CẢNH TRONG THÁNG 12-2017

TB CÓ THẺ CT, CILA 12-2017 TB Thẻ cư trú KANTO, CFT 12-2017TB Thẻ cư trú KANTO, CFT 12-2017