Bế giảng trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho TTS Nhật Bản

 Ngày 28 tháng 10 năm 2018, tại TT đào tạo của công ty, GĐ TT đào tạo đã tổ chức lễ bế giảng cho các TTS hai đơn hàng XD và chế biến thuỷ sản.

TTS đơn hàng chế biến thuỷ sản và XD hoàn thánh khoá học tiếng Nhật Trao giấy chứng nhận bế giảng khoá học cho TTS xuất cảnh Nhật 10-2018

Thi tuyển đơn hàng kiểm tra đóng gói linh kiện ô tô5c5d27331caaf3f4aabb